Газета Навоий вилояти матбуот ва ахборот бошқармасида № 07-009 рақами билан 2011 йил 9 сентябрда рўхатдан ўтган.

Бош муҳаррир: Қодирова Райҳон Уразовна

Саҳифаловчи: Бозаева Гаухар Асановна

Веб-сайт бўйича масъул: Нурыбаев Жараскан Бекназарович

Корректор: Буркитбаева Мулдир Кулбековна

Газета бир ойда уч марта чиқади. Индекс рақами: 4512

Муҳаррир: Қодирава Райҳон Уразовна

Муассис: Учқудуқ туман ҳокимлиги

Босмахона манзили: 210500, Навоий шаҳри Навоий кўчаси 36-уй, адади 6450 нусха. А3 форматида.